Aplica  acum!
0753 019 000| office@models4models.ro| Cuza Voda 67, București

Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A SITE-ULUI
www.models4models.ro

 1. 1. Preambul
  Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Nu vom vinde niciodată liste sau adrese de e-mail ce îți aparțin. Tocmai pentru ca valorăm importanța datelor tale cu caracter personal, te informăm pe această cale că vom face tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. De asemenea, nu vom oferi informații cu caracter personal unor părți terțe fără a te informa.
  Acest document are rolul de a te informa cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.models4models.ro

 2. 2. Despre noi
  SC AEC TRAINING SOLUTIONS S.R.L , cu sediul în București, Sector 3, Aleea Căuzași, nr. 57B, înregistrată în evidențele Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7246/2020, CUI RO42708259, este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse.
  Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.
 3. 3. Despre tine
  Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă (potrivit Regulamentului UE nr. 2016/679).

 4. 4. Angajamentul Nostru
  Pentru că prețuim securitatea informațiilor pe care ni le furnizezi și pentru că o parte din aceste informații pot avea un caracter personal și pot cădea sub incidența Regulamentului UE nr. 2016/679, te asigurăm ca prelucrarea și colectarea datelor cu caracter personal vor avea loc în baza următoarelor principii:

  ✔ Legalitate, echitate și transparență
  ✔ Controlul asupra datelor tale cu caracter personal îți aparține. Asta înseamnă că îți oferim sprijinul nostru pentru a examina, modifica, șterge datele cu caracter personal, precum și pentru a-ți exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul UE nr. 2016/679.
  ✔ Păstrarea integrității datelor tale cu caracter personal și limitarea scopului în care le prelucrăm
  ✔ Securitatea datelor cu caracter personal. În acest sens am implementat măsuri de securitate și criptare menite să îți protejeze datele cu caracter personal.

 5. Ce fel de informații colectăm despre tine?
  Când vei naviga pe pagina de internet www.models4models.ro, este posibil să îți colectăm și prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

  • Numele și prenumele
  • Vârsta
  • Adresa de e-mail
  • Numărul de telefon
  • Poza

  Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

  • Adresa IP
  • Navigatorul de internet
  • Locația
  • Paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru

 6. Scopul pentru care colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal
  Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal în următoarele scopuri:

  • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi;
  • Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
  • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul tău prealabil;
  • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
  • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
  • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
  • Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
  • Pentru a ne conforma legislației;
  • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

  În măsura în care scopurile inițiale vor fi modificate sau se va impune adăugarea unor noi scopuri ale colectării și/sau prelucrării datelor tale cu caracter personal, îți vom aduce la cunoștință acest lucru.

 7. Temeiul juridic al colectării și prelucrării datelor cu caracter personal
  Temeiul colectării și/sau prelucrării datelor tale cu caracter personal il poate reprezenta:

  a) încheierea și executarea unui contract - Art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul nr. 2016/679 („Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: …b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”)

  b) prelucrare necesară conformării unei obligații legale - Art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul nr. 2016/679 („Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: …c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului” ) obligatie legala ce rezulta din textele de lege privind legislatia muncii cat si din cele privind intocmirea si pastrarea documentelor financiar contabile ale entitati comerciale.

  c) interesul legitim - Art. 6 alin. (1) lit. f din Regulamentul nr. 2016/679 („Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.”)

  d) prelucrarea efectuata in baza consimtamantului – Art. 6 alin. (1) lit. a din Regulamentul nr. 2016/679 („Persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.”)

 8. Perioada pentru care stocăm și prelucrăm datele cu caracter personal
  Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.
  Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.

 9. Partajarea datelor tale cu caracter personal
  Te informăm pe această cale că există posibilitatea, în vederea îndeplinirii scopurilor colectării și prelucrării datelor cu caracter personal, să dezvăluim datele tale partenerilor contractuali sau altor terți. Te asigurăm că orice astfel de dezvăluire va respecta legislația aplicabilă în domeniul securității și protecției datelor cu caracter personal.
  În legătura cu partenerii de afaceri și terții cărora le putem dezvălui datele cu caracter personal avem încheiate contracte/clauze de confidențialitate astfel încât datele tale cu caracter personal să fie protejate.
  Înainte de orice transfer de date cu caracter personal vei fi informat cu privire la acest lucru, precum și cu privire la identitatea acestor companii, având, de altfel, dreptul la a te opune acestui transfer. Ne vom asigura că orice transfer este legitim și are la bază consimțământul tău sau unul dintre celelalte temeiuri prevăzute de Regulamentul UE nr. 2016/679.
  Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

 10. Drepturile tale
  În calitate de persoană vizată conform GDPR, beneficiezi de următoarele drepturi:

  • Dreptul de retragere a consimțământului
  • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
  • Dreptul de acces asupra datelor
  • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
  • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
  • Dreptul la restricționarea prelucrării
  • Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
  • Dreptul de a te opune prelucrării datelor
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
  • Dreptul de a te adresa justiției
  • Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

 11. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: dpo@models4models.ro

De asemenea, datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt: dpo@models4models.ro sau la numarul de telefon 0753019000.